2014 بازدید تاریخ : ۱۳۹۶/۵/۳۰

مشخصات انواع DVR های 4 و8 و 16 کاناله

2255 بازدید تاریخ : ۱۳۹۶/۵/۳۰

مشاوره , طراحی و اجرای پروژه های دوربین مدار بسته

1629 بازدید تاریخ : ۱۳۹۶/۵/۳۰

ضبط دیجیتال هر تصویر به تعدادی از پیکسل‌ها یا نقاط تقسیممی‌شود. برای هر یک از این پیکسل‌ها مبدل انالوگ به دیجیتال خصوصیات مختلف آن پیکسلمثل رنگ و روشنایی را به اعداد دیجیتال تبدیل می‌کند

3175 بازدید تاریخ : ۱۳۹۶/۴/۶

این چیپست در واقع پردهشبکیه دوربین میباشد که با دریافت نور و تبدیل آن به جریان الکتریکی باعث تشکیلتصویر میشود،یک سی سی دی خوب میتواند تصویر را در حداقل میزان نور محیط ثبت و کیفیتو رزولوشن آن را به خوبی حفظ کند توضیحات مختصر محصول شماره یک در این قسمت قرار می گیرد ، توضیحات مختصر محصول شماره یک در این قسمت قرار می گیرد ، توضیحات مختصر محصول شماره یک در این قسمت قرار می گیرد ، توضیحات مختصر محصول شماره یک در این قسمت قرار می گیرد ، توضیحات مختصر محصول شماره یک در این قسمت قرار می گیرد ، توضیحات مختصر محصول شماره یک در این قسمت قرار می گیرد ، توضیحات مختصر محصول شماره یک در این قسمت قرار می گیرد ، توضیحات مختصر محصول شماره یک در این قسمت قرار می گیرد ، توضیحات مختصر محصول شماره یک در این قسمت قرار می گیرد ...

2498 بازدید تاریخ : ۱۳۹۶/۴/۳

فیبر نوری یكی از محیط های انتقال داده با سرعت بالا است. امروزه از فیبر نوری در موارد متفاوتی نظیر: شبكه های تلفن شهری و بین شهری، شبكه های كامپیوتری و اینترنت استفاده می شود. توضیحات مختصر محصول شماره یک در این قسمت قرار می گیرد ، توضیحات مختصر محصول شماره یک در این قسمت قرار می گیرد ، توضیحات مختصر محصول شماره یک در این قسمت قرار می گیرد ، توضیحات مختصر محصول شماره یک در این قسمت قرار می گیرد ، توضیحات مختصر محصول شماره یک در این قسمت قرار می گیرد ، توضیحات مختصر محصول شماره یک در این قسمت قرار می گیرد ، توضیحات مختصر محصول شماره یک در این قسمت قرار می گیرد ، توضیحات مختصر محصول شماره یک در این قسمت قرار می گیرد ، توضیحات مختصر محصول شماره یک در این قسمت قرار می گیرد ...

4566 بازدید تاریخ : ۱۳۹۶/۴/۱

کابل کشی شبکه يکی از مراحل مهم در زمان پياده سازی يک شبکه کامپيوتری است که می بايست با دقت،ظرافت خاص و پايبندی به اصول کابل کشی ساختيافته ، انجام شود. توضیحات مختصر محصول شماره یک در این قسمت قرار می گیرد ، توضیحات مختصر محصول شماره یک در این قسمت قرار می گیرد ، توضیحات مختصر محصول شماره یک در این قسمت قرار می گیرد ، توضیحات مختصر محصول شماره یک در این قسمت قرار می گیرد ، توضیحات مختصر محصول شماره یک در این قسمت قرار می گیرد ، توضیحات مختصر محصول شماره یک در این قسمت قرار می گیرد ، توضیحات مختصر محصول شماره یک در این قسمت قرار می گیرد ، توضیحات مختصر محصول شماره یک در این قسمت قرار می گیرد ، توضیحات مختصر محصول شماره یک در این قسمت قرار می گیرد ...

آشنایی با اصطلاحات دوربین مداربسته