فایل های مرتبط

کابل کشی شبکه

  • ۱۳۹۶/۴/۱
  • 4616
نمره 0.00 از 0 رای
0 0

کابل کشی شبکه : ايجاد کابل Straight  
کابل کشی شبکه يکی از مراحل مهم در زمان پياده سازی يک شبکه کامپيوتری است که می بايست با دقت،ظرافت خاص و پايبندی به اصول کابل کشی ساختيافته ، انجام شود. برای ايجاد کابل های UTP از تجهيزات زير استفاده می گردد :
تجهيزات مورد نياز
 کانکتورهای RJ-45
    
 کابل UTP
 آچار پرس RJ-45
    
سيم لخت کن
 
يکی از عوامل تاثير گذار در پشتيبانی و نگهداری يک شبکه ، نحوه کابل کشی آن است . با رعايت اصول کابل کشی ساختيافته ، در صورت بروز اشکال در شبکه ، تشخيص و اشکال زدائی آن با سرعتی مناسبی انجام خواهد شد .
مراحل ايجاد يک کابل :
مرحله دوم
    
مرحله اول
مرحله چهارم
    
مرحله سوم
مرحله پنجم
 
مدل های متفاوت کابل کشی کابل های UTP
به منظور کابل کشی کابل های UTP از دو استاندارد  متفاوت  T-568A و T-568B استفاده می گردد . نحوه عملکرد دو مدل فوق يکسان بوده و تنها تفاوت موجود به رنگ زوج هائی است که به يکديگر متصل می شوند.در کابل های UTP از کانکتورهای استاندارد و چهار زوج سيم بهم تابيده استفاده می گردد :
·         زوج اول : آبی و سفيد/ آبی
·         زوج دوم : نارنجی و سفيد /نارنجی
·         زوج سوم : سبز و سفيد/ سبز
·         زوج چهارم : قهوه ای و سفيد / قهوه ای
در شبکه های 100/10 Mbit از زوج های دو و سه استفاده شده و  زوج های يک و چهار رزو شده می باشند . در شبکه های گيگااترنت از تمامی چهار زوج استفاده می گردد. کابل های CAT5 متداولترين نوع کابل UTP بوده که دارای انعطاف مناسب بوده و نصب آنان بسادگی انجام می شود .
ايجاد يک کابل UTP به منظور اتصال کامپيوتر به هاب ( معروف به کابل های Straight )
اترنت عموما" با استفاده از هشت کابل هادی به همراه هشت پين ماژولار plugs/jacks  ، داده را حمل می کند . کانکتور استاندارد،  RJ-45 ناميده شده و مشابه کانکتور استاندارد  RJ-11 است که در تلفن استفاده می گردد. يک رشته کابل CAT5شامل چهار زوج سيم بهم تابيده است که هر زوج دارای دو رشته سيم با رنگ هائی خاص است . (يک رشته رنگی و يک رشته سفيد بانواری به رنگ رشته زوج مربوط  ) . به منظور تسهيل در امر نگهداری ، می بايست به اندازه ضروری سيم های بهم تابيده را از حالت پيچش خارج نمود ( مثلا" حدود يک سانتيمتر ) . زوج های در نظر گرفته شده برای اترنت ده و يکصد مگابيت به رنگ نارنجی و سبز می باشند . از دو زوج ديگر ( رنگ قهوه ای و آبی ) می توان به منظور يک خط اترنت دوم و يا اتصالات تلفن استفاده نمود .  
به منظور کابل کشی کابل های UTP از دو استاندارد متفاوت با نام   T-568B ( يا EIA ) و T-568A ( يا AT&T ، 258A ) ، استفاده می گردد . تنها تفاوت موجود بين آنان ترتيب اتصالات است .
شماره پين های استاندارد T568B
همانگونه که در جدول زير مشاهده می گردد ، شماره پين های فرد همواره سفيد بوده که با يک نوار رنگی پوشش داده می شوند .
 
 استاندارد T568B
 
 
شماره پين های استاندارد  T568A
در استاندارد  T568A ، اتصالات سبز و نارنجی برعکس شده است ، بنابراين زوج های يک و دو بر روی چهار پين وسط قرار می گيرند (سازگاری با  اتصالات telco voice )  .
 

 
 استاندارد T568A
 
موارد استفاده
متداولترين کاربرد يک کابل straight ، اتصال  بين  يک کامپيوتر و هاب /سوئيچ است . در چنين مواردی ، کامپيوتر مستقيما" به هاب و يا سوئيچ متصل شده که به صورت اتوماتيک و با استفاده از مداراتی خاص،   کابل  cross over می گردد .
شکل فوق يک اتصال استاندارد straight در کابل های CAT5 را نشان می دهد که از آن به منظور اتصال يک PC به هاب استفاده می گردد . ممکن است با مشاهده شکل فوق انتظار داشته باشيد که  +TX يک طرف به +TX طرف ديگر متصل گردد( عملا" اين اتفاق نيافتاده است ) . زمانی که يک PC به  هاب متصل می گردد ، هاب به صورت اتوماتيک و با استفاده از مدارات داخلی خود کابل را  X-over  نموده  و بدين ترتيب ، پين شماره يک از کامپيوتر ( + TX ) به پين شمار يک هاب ( +RX ) متصل می گردد .
در صورتی که هاب عمليات x-over را انجام ندهد ( در زمان استفاده از پورت Uplink  ) ، پين شماره يک  کامپيوتر (+ TX) به پين شماره يک هاب (+ TX ) متصل می گردد . بنابراين مهم نيست که چه نوع عملياتی را  با پورت HUB انجام می دهيم  ( Uplink و يا نرمال ) ،  سيگنال های نسبت داده شده به  هشت پين  سمت PC ، همواره يکسان باقی مانده و  هاب با توجه به نوع استفاده از پورت ( نرمال و يا Uplink) عمليات لازم را انجام خواهد داد .
 
 
کابل کشی شبکه : ايجاد کابل X-Over
کابل های کراس CAT5 UTP که از آنان با نام X-over نيز نام برده می شود ، يکی از متداولترين کابل های استفاده شده پس از کابل های Straight می باشند . با استفاده از کابل های فوق ، می توان دو کامپيوتر  را بدون نياز به يک هاب و يا سوئيچ به يکديگر متصل نمود. با توجه به اين که هاب عمليات X-over را به صورت داخلی انجام می دهد ، در زمانی که يک کامپيوتر را به يک هاب متصل می نمائيم ، صرفا" به يک کابل Straight نياز می باشد . در صورتی که قصد اتصال دو کامپيوتر به يکديگر را بدون استفاده از يک هاب داشته باشيم ، می بايست عمليات X-over را به صورت دستی انجام داد و کابل مختص آن را ايجاد نمود.
چرا به کابل های X-over نياز داريم ؟
در زمان مبادله داده بين دو دستگاه ( مثلا" کامپيوتر ) ، يکی از آنان  به عنوان دريافت کننده و ديگری به عنوان فرستنده ايفای وظيفه می نمايد . تمامی عمليات ارسال داده از طريق کابل های شبکه انجام می شود .يک کابل شبکه از چندين رشته سيم ديگر تشکيل می گردد. از برخی رشته  سيم ها به منظور ارسال داده و از برخی ديگر به منظور دريافت داده استفاده می شود. برای ايجاد يک کابل X-over  از رويکرد فوق استفاده شده و  TX ( ارسال ) يک سمت به RX (دريافت ) سمت ديگر، متصل می گردد . شکل زير نحوه انجام اين عمليات را نشان می دهد :
 اتصال دو کامپيوتر به يکديگر با استفاده از يک کابل X-over
 
 
کابل CAT5 X-over
به منظور ايجاد کابل های کراس CAT5 صرفا" از يک روش استفاده می گردد. همانگونه که قبلا" اشاره گرديد ، يک کابل X-over  پين TX يک سمت را به پين RX سمت ديگر متصل می نمايد( و برعکس) . شکل زير شماره پين های يک کابل CAT5 معمولی X-over را نشان می دهد .
شماره پين های يک کابل  CAT5 X-over  .
 
همانگونه که در شکل فوق مشاهده می گردد در کابل های X-over  صرفا" از پين های شماره يک ، دو ، سه و شش استفاده می گردد . پين های يک و دو بمنزله يک زوج بوده و پين های سه و شش زوج ديگر را تشکيل می دهند . از پين های چهار ، پنج ، هفت و هشت استفاده نمی گردد . ( صرفا" از چهار پين برای ايجاد يک کابل X-over ، استفاده می گردد ) .
موارد استفاده از کابل های X-over  
از کابل های X-over صرفا" به منظور اتصال دو کامپيوتر استفاده نمی شود  و می توان از آنان در دستگاه های متفاوتی نظير سوئيچ  و يا هاب نيز استفاده نمود . در صورتی که  قصد داشته باشيم دو هاب را به يکديگر متصل نمائيم ، معمولا" از  پورت uplink استفاده می گردد. پورت فوق ، بخش های tx و rx را کراس نمی نمايد. شکل زير نحوه اتصال دو هاب به يکديگر با استفاده از يک کابل Straight و از طريق پورتUplink را نشان می دهد :
اتصال دو هاب با استفاده از پورت Uplink و يک کابل Straight
 
با توجه به وجود پورت uplink ، نيازی به استفاده از  يک کابل x-over نخواهد بود .  در صورتی که امکان استفاده از پورت uplink وجود نداشته باشد و بخواهيم دو هاب را با استفاده از پورت های معمولی به يکديگر متصل نمائيم ، می توان  از يک کابل X-over استفاده نمود . شکل زير نحوه اتصال دو هاب به يکديگر با استفاده از يک کابل X-over را و بدون استفاده از پورت Uplink نشان می دهد :
اتصال دو هاب با استفاده از پورت معمولی و يک کابل X-over
 
شکل زير تفاوت موجود بين شماره پين های يک کابل Straight و X-over را نشان می دهد :
 
تفاوت شماره پين های بين  کابل Straight و X-over

 

به اشتراک بگذارید:

report

کابل کشی شبکه يکی از مراحل مهم در زمان پياده سازی يک شبکه کامپيوتری است که می بايست با دقت،ظرافت خاص و پايبندی به اصول کابل کشی ساختيافته ، انجام شود. توضیحات مختصر محصول شماره یک در این قسمت قرار می گیرد ، توضیحات مختصر محصول شماره یک در این قسمت قرار می گیرد ، توضیحات مختصر محصول شماره یک در این قسمت قرار می گیرد ، توضیحات مختصر محصول شماره یک در این قسمت قرار می گیرد ، توضیحات مختصر محصول شماره یک در این قسمت قرار می گیرد ، توضیحات مختصر محصول شماره یک در این قسمت قرار می گیرد ، توضیحات مختصر محصول شماره یک در این قسمت قرار می گیرد ، توضیحات مختصر محصول شماره یک در این قسمت قرار می گیرد ، توضیحات مختصر محصول شماره یک در این قسمت قرار می گیرد ...
منبع :