چگونه مالکین و استفاده کنندگان از ساختمان در هزینه ها صرفه جویى مى کنند؟
وقتى که در مورد هزینه ساختمان سوال مى شود کلیه مهندسین معمارومشاور قادر به محاسبه هزینه آن هستند.
به هر حال قیمت واقعی ساختمان از روی حجم سرمایه و هزینه ساخت و راه اندازی آن محاسبه می شود.
که این هزینه ها شامل موارد زیرمی باشد.
1. ارزش ساخت 2. ارزش تجهیزات
3. ارزش سرمایه گذاری
4. ارزش فعالیتهای اجرائی

با در نظرگرفتن این مسئله که کلیه افراد مایل به کاهش هزینه ها هستند، چگونه ساختمانهای هوشمند به این هدف می رسند؟
همانطور که  بالا اشاره شد، نتیجه استفاده از سیستم مدیریت ساختمان کاهش هزینه، به وسیله کاهش هزینه راه اندازى ساختمان است . یک سیستم مدیریت ساختمان با استفاده از روشهاى زیرکاهش مى دهد :
 برنامه ریزىآغاز و پایان : به چه دلیل تاسیسات ساختمان مى بایست 24ساعت در شبانه روز و 7 روز در هفته در زمستان و یا در مواقع غیر پر مصرف کار کنند در صورتیکه سیستم مدیریت ساختمان مى تواند از این امر جلوگیرى کند. مدل اقتصادى : با استفاده از سیستم مدیریت ساختمان امکان این وجود دارد که به عنوان مثال وقتى دفتر کارى تعطیل مى باشد با استفاده از این سیستم کلیه امکانات به حالت خاموش در آید. و یا مثلا در هنگام خالى بودن محل کار اگردما در حدc 22مى باشد به محض ورود افراد با استفاده از این سیستم مى توان دما را تا c 28افزایش داد.
 آغاز و پایان بهینه : تغییر دادن ساعت شروع ماشین آلات وابسته به شرایط آب وهواى داخل و خارج مى باشد. به چه دلیل ماشین آلات موجود در ساختمان مى بایست در زمانى که دماى محیط به حد تعیین شده آن براى افراد موجود در آن رسیده است کار کنند. روشن شدن ماشین آلات و یا دستگاه تهویه مطبوع وابسته به دماى محیط مى باشد، به همین دلیل مى بایست با حداقل زمان ممکن کار کنند. وظیفه چرخه به وسیله ایجاد چرخه درپمپها و چیلرها و غیره برپایه زمان واقعى کارکرد تجهیزات، اجازه کارکرد تهیه تجهیزات و همچنین افزایش طول عمرتجهیزات را مى دهد واین باعث کاهش هزینه هاى اجرائى ساختمان مى شود.
 کنترل تطبیق پذیرى : سیستم مدیریت ساختمان از کنترل ریزپردازنده استفاده می کنند و ازآنجائى که ریزپردازنده ها به خودى خود هوشمند هستند، کارکرد خوب و مناسب یک سیستم را مى توانند بیاموزند. اگر به عنوان مثال یکى ازماشین آلات روزانه ساعت5 صبح براى رسیدن به هدف مورد نظر در ساعت 7 صبح شروع به کار مى نماید ولى درساعت 6:30 صبح به هدف مورد نظر برسد، قابلیت یادگیرى دارد به این ترتیب که از روز بعد از آن در ساعت 5:30 صبح شروع به کار خواهد نمود و همین امرباعث ذخیره انرژى مى گردد.
 منابع انرژى بهینه : به وسیله استفاده آزاد انرژى براى سرمایش وگرمایش، به عنوان مثال اگریک واحد سرمایش وگرمایش نیاز به فراهم کردن دماىc 15 باشد به طورعادى براى خنک کردن هوا از آب سرد استفاده مى نماید. به هر حال اگردرجه حرارت محیط خارج کمتر از c 15 (درزمستان) باشد، در این هنگام BMS هواى تازه بیشترى را وارد محیط مى نماید و به این ترتیب در مصرف انرژى صرفه جوئى مى شود.
توانائى هاى تکنولوژى اطلاعات : خیلى از سیستمهایى که در بالا توضیح داده شد با موفقیت در طراحى ساختمانها براى سالهاى متمادى استفاده گردیده است. امروزه با استفاده از مزایاى تکنولوژى اطلاعات، سیستمهایى که مى توانند ساختمانها را قادر به اندازه گیرى ارزش یابى و پاسخ گوئى به تغییرات نمایند، ما در موقعیتى قرار گرفته ایم که توانایى ساخت و نگهدارى ساختمانها را به صورت مؤثرترداریم .

به چه دلیل ساختمانهاى هوشمند مورد توجه سازندگان ساختمان قرارگرفته است ؟ در بالا به مزایاى سیستمهاى مدیریت ساختمان براى سازندگان و مالکان ساختمان اشاره شد.نکات کلیدى که در این مورد وجود دارد را به صورت زیر مى توان خلاصه نمود :
 1. کاهش هزینه هاى اجرائى
 2. کاهش هزینه هاى نگهدارى
 3. افزایش قابلیت تولید
 4. سازگارى

جایگاه حال وآینده ساختمانهاى هوشمند
 توضیحات بالا جزئیاتى در مورد چگونگى صرفه جوئى در هزینه ها توسط سیستمهاى مدیریت ساختمان را تشریح نمود. اما چه سیستمهاى دیگردراین ارتباط وجود دارند:
 ارتباطات و کابل کشى
 سیستمهاى امنیتى آتش
 سیستمهاى گرمایش و سرمایش
 آسانسور
 کنترل دسترس و سیستمهاى امنیتى
 تابلوهاى برق
 سیستم هاى روشنائى
سیستم مدیریت انرژى ساختمان
 سیستم مدیریت هم زمان سرویسهاى صوتى، تصویرى، اینترنت وغیره ...
به وسیله مجتمع کردن سرویسهاى ساختمان قسمتهایى مانند چیلر، سیستم اعلام حریق، سیستم کنترل دسترسى وتابلوهاى برق این سیستم یک راه حل جامع با مصرف انرژى ارتباط مستقیم دارد فراهم مى نماید و این امر باعث ذخیره انرژى و کارکرد منظم ماشین آلات ساختمان است . از آنجائیکه ساختمانهاى هوشمند یک مفهوم جدید است، توسعه استفاده از این گونه سیستمها باعث ذخیره هرچه بیشتر انرژى مى شود و مزایاى زیر را نیز دارد. ارتباطات به یک راه حل عادى بدل می شود. جهیزات تنها می بایست انتخاب شوند و سس به سادگى قابلیت مجتمع شدن را پیدا خواهند کرد. یک سیستم مدیریت ساختمان مى بایست قادر به " تشخیص و گزارش " و همحنین "کنترل و نمایش" امکانات را داشته باشد. سیستم مدیریت ساختمان مى تواند به صورت اتوماتیک کلیه اطلاعات را به یک سیستم Enterprise resource planing ERP منتقل نماید.
 بنابر این یک سیستم مدیریت ساختمان می تواند براى مالکین و سرمایه گذاران امکانات زیر را فراهم آورند : "یک سیستم قابل کنترل، نمایش، مدیریت و پشتیبانى ساختمان با یک پایه استاندارد، انعطاف پذیر،مجتمع، هوشمند و کم هزینه”

مدیریت ساختمان هوشمند